Försäkringsinformation Åre Extreme Challenge


Startklar och Startklar Plus

Försäkringarna innehåller både en avbeställnings- och olycksfallsförsäkring. Gäller för alla motions- och tävlingsarrangemang du anmäler dig till i Sverige under ett helt år.

Startklar kostar 155 kr/år och Startklar Plus 275 kr/år.  

Vill du teckna försäkring Online klicka här! Betala med kort eller Swish.

Innehåll i korthet:

Avbeställningsförsäkring

 • du får anmälningsavgiften tillbaka vid akut sjukdom, skada p g a olycksfall eller vid graviditet
 • försäkringen gäller även vid nära anhörigs sjukdom eller olycksfall och vid skada i bostad t ex brand eller inbrott
 • max 2 500 kr för ett enskilt arrangemang och sammanlagt 5 000 kr per år
 • ingen självrisk
 • orsaken ska kunna styrkas med läkarintyg
 • försäkringen gäller fram till dess att aktuellt arrangemang startat

Olycksfallsförsäkring

I Startklar gäller försäkringen vid resa till/från och under arrangemanget. I Startklar Plus gäller försäkringen på samma sätt och dessutom varje gång du tränar under året. 

 • akutersättning, t ex kostnader för läkarvård, läkemedel, resor till/från vård och behandling
 • övriga resor under akut sjuktid, t ex för resor mellan bostad och fast arbetsplats om läkare föreskrivet detta
 • sjukhusvård för den del som överstiger inbesparade levnadskostnader
 • tandskador, nödvändiga kostnader inom 5 år (max 1 prisbasbelopp)
 • medicinsk invaliditet - upp till 15 prisbasbelopp (när försäkrad fyllt 65 år minskas försäkringsbeloppet med 50%)
 • dödsfall - 1 prisbasbelopp

Prisbasbeloppet är 47 300 kr år 2020.

Här kan du läsa en villkorssammanfattning.

VisaMasterCardSwish