Startklar Classic Plus

Extra lång giltighetstid på 15 månader Plus olycksfallsförsäkring vid träning. Bra för dig som tänker ta En Svensk Klassiker men även deltar i andra lopp i Sverige.

  • Du kan få hela anmälningsavgiften tillbaka utan självrisk om du blir akut sjuk eller gravid och inte kan delta.*
  • Det gäller också om du blir skadad p g a olycksfall, (förslitning, överbelastning eller överansträngning räknas inte som olycksfallsskada.)*
  • Försäkringen gäller även vid nära anhörigs allvarliga sjukdom eller olycksfall* och vid skada i bostad t ex brand eller inbrott.
  • Olycksfallsförsäkring ingår när du deltar och under resan till och från arrangemanget.
  • Plus att olycksfallsförsäkringen gäller varje gång du tränar under 15 månader.

*Orsaken ska kunna styrkas med läkarintyg/motsvarande.

Startklar Classic Plus gäller 15 månader för alla lopp i Sverige och vid all träning. Underlättar planering för dig som tänker ta En Svensk Klassiker.

Pris 345 kr. Köp här!

Mer information finns i Produktfaktablad och i Förköpsinformation. Här kan du läsa det fullständiga Försäkringsvillkoret

Försäkringsgivare  är Svedea AB ett venskt  försäkringsbolag med specialförsäkringar som  inriktning. Försäkringen administreras av Försäkringskompetens i Uppsala  AB.

VisaMasterCardSwish