Startklar Plus

För motions- och tävlingsarrangemang i Sverige. Gäller 1 år för alla lopp du anmäler dig till Plus vid träning.

  • Du kan få hela anmälningsavgiften* tillbaka utan självrisk om du blir akut sjuk eller gravid och inte kan delta.**
  • Det gäller också om du blir skadad p g a olycksfall**, (förslitning, överbelastning eller överansträngning räknas inte som olycksfallsskada.)
  • Försäkringen gäller även vid nära anhörigs allvarliga sjukdom eller olycksfall** och vid skada i bostad t ex brand eller inbrott
  • Olycksfallsförsäkring ingår när du deltar och under resan till och från arrangemanget 
  • Plus att olycksfallsförsäkringen gäller varje gång du tränar.
*Extra kostnader såsom transporter, boende, måltider etc. ersätts ej.

**Orsaken ska kunna styrkas med läkarintyg/motsvarande.

Pris 275 kr. Köp här!

Vill du läsa om Startklar klicka här.

Mer information finns i Produktfaktablad och i Förköpsinformation. Här kan du läsa det fullständiga Försäkringsvillkoret.

Försäkringsgivare är Svedea AB ett svenskt försäkringsbolag med specialförsäkringar som inriktning. Försäkringen administreras av Försäkringskompetens i Uppsala  AB.

VisaMasterCardSwish