Om Startklar Plus

STARTKLAR PLUS ÄR FÖR DIG SOM DELTAR I MOTIONS- OCH TÄVLINGSARRANGEMANG I SVERIGE OCH TRÄNAR OFTA

  • Du kan få hela anmälningsavgiften tillbaka utan självrisk om du blir akut sjuk eller gravid och inte kan delta.*
  • Det gäller också om du blir skadad p g a olycksfall, (förslitning, överbelastning eller överansträngning räknas inte som olycksfallsskada.)*
  • Du får även ersättning för anmälningsavgiften vid skada i din bostad, t ex vid brand eller inbrott.

* Orsaken ska kunna styrkas med läkarintyg.

Du kan inte köpa försäkring och utnyttja avbeställningsförsäkringen om du redan är sjuk, skadad eller gravid.

  • Olycksfallsförsäkring ingår när du deltar och under resan till och från arrangemanget och dessutom varje gång du tränar under ett helt år!

Startklar Plus kostar 275 kr och gäller ett helt år för alla arrangemang i Sverige som du anmäler dig till.

Här kan du läsa en villkorssammanfattning.

Försäkringsgivare är  Svedea AB, ett svenskt  försäkringsbolag med specialförsäkringar som  inriktning. Försäkringen administreras av Försäkringskompetens i Uppsala  AB.

VisaMasterCardSwish