Startklar Plus

För motions- och tävlingsarrangemang i Sverige. Gäller i 1 år för alla lopp du anmäler dig till Plus vid träning.

  • Du kan få hela anmälningsavgiften tillbaka utan självrisk om du blir akut sjuk eller gravid och inte kan delta.*
  • Det gäller också om du blir skadad p g a olycksfall, (förslitning, överbelastning eller överansträngning räknas inte som olycksfallsskada.)*
  • Försäkringen gäller även vid nära anhörigs allvarliga sjukdom eller olycksfall och vid skada i bostad t ex brand eller inbrott
  • Olycksfallsförsäkring ingår när du deltar och under resan till och från arrangemanget Plus varje gång du tränar under ett helt år!

* Orsaken ska kunna styrkas med läkarintyg.

Pris 275 kr. Köp här!

Mer information finns i Produktfaktabladet och i Villkorssammanfattningen. Här kan du läsa det fullständiga Försäkringsvillkoret.

Försäkringsgivare är  Svedea AB, svenskt  försäkringsbolag med specialförsäkringar som  inriktning. Försäkringen administreras av Försäkringskompetens i Uppsala  AB.

VisaMasterCardSwish