Startklar Classic

Extra lång giltighetstid på 15 månader. Bra för dig som deltar i både Klassikerlopp och andra lopp.

  • Du kan få hela anmälningsavgiften tillbaka utan självrisk om du blir akut sjuk eller gravid och inte kan delta.*
  • Det gäller också om du blir skadad p g a olycksfall, (förslitning, överbelastning eller överansträngning räknas inte som olycksfallsskada.)*
  • Försäkringen gäller även vid nära anhörigs allvarliga sjukdom eller olycksfall och vid skada i bostad t ex brand eller inbrott.
  • Olycksfallsförsäkring ingår när du deltar och under resan till och från arrangemanget.

*Orsaken ska kunna styrkas med läkarintyg.

Startklar Classic gäller 15 månader för alla lopp i Sverige. 

Pris 195 kr. Köp här!

Mer information finns i Produktfaktabladet och i Villkorssammanfattningen. Här kan du läsa det fullständiga Försäkringsvillkoret.

Försäkringsgivare  är  Svedea AB, svenskt  försäkringsbolag med specialförsäkringar  som  inriktning. Försäkringen administreras av Försäkringskompetens i  Uppsala  AB.

VisaMasterCardSwish