FAQ

Svar på några vanliga frågor:

AVBESTÄLLNING

Avbeställning kan göras vid akut sjukdom, skada p g a  olycksfall eller graviditet som medför att du inte kan ställa upp i ett  arrangemang som du anmält dig till.

Obs! Orsaken ska kunna styrkas med läkarintyg / motsvarande.

ERSÄTTNING OCH SJÄLVRISK

Du kan få ersättning för hela anmälningsavgiften vid avbeställning men max 2 500 kr för ett enskilt arrangemang och 5 000 kr sammanlagt under 1 år. För Startklar Classic och Startklar Classic Plus 5 000 kr sammanlagt under 15 månader.

Ersättning lämnas också vid olycksfall, t ex akutersättning, resekostnader, tandskadekostnader och sjukhusvård.

Startklars försäkringar har ingen självrisk.

FÖRSÄKRINGSBOLAG M M

Försäkringsgivare är Svedea, www.svedea.se, ett svenskt  försäkringsbolag med inriktning på specialförsäkringar. Försäkringen  administreras av Försäkringskompetens i Uppsala AB. 

GILTIGHET 

Startklar, Startklar Plus, Startklar Nordic, Startklar Nordic Plus gäller under 12 månader och Startklar Classic, Startklar Classic Plus under 15 månader fr o m  betaldagen och för alla motions- och tävlingsarrangemang du anmäler dig till. Försäkringarna  gäller även för utländska medborgare som anmäler sig till ett motions-  eller tävlingsarrangemang i Sverige.

INNEHÅLL

Försäkringarna innehåller två delar:

  • Avbeställningsförsäkring som kan ge dig hela anmälningsavgiften  tillbaka om du blir akut sjuk, skadad  p g a olycksfall eller gravid och  inte kan ställa upp i ett arrangemang som du anmält dig till.
  • Olycksfallsförsäkring som gäller under själva arrangemanget samt  under resan till/från arrangemanget. Om arrangemanget sker på annan ort  än hemorten gäller olycksfallsförsäkringen också under vistelse på den orten.

I Startklar Plus, Startklar Classic Plus och Startklar Nordic Plus gäller dessutom olycksfallsförsäkringen under årets alla träningstillfällen.   

KÖP AV FÖRSÄKRING

Du kan köpa försäkringarna direkt i vår  webbutik. Om ni är en grupp kontakta oss så kan vi utfärda försäkringar  för hela gruppen.

Det går bra  att köpa försäkring vid valfri tidpunkt, även om du redan har anmält  dig till ett motions- eller tävlingsarrangemang.

Obs! Du kan inte köpa försäkring och utnyttja försäkringen om du redan är sjuk, skadad eller gravid.

FÖRSÄKRINGSBEVIS

- Har du tecknat försäkring i vår webbutik så får du en Försäkringsbekräftelse till din e-post direkt efter tecknande. Den gäller som Försäkringsbevis. 

- Har du tecknat försäkring vid anmälan till ett arrangemang så gäller kvittot från anmälan som ditt Försäkringsbevis.

LAGTÄVLING

Försäkringarna  är personliga och gäller för dig som har köpt försäkring. Om du blir sjuk och inte kan ställa upp får du tillbaka din del av anmälningsavgiften.

OLYCKSFALL

Försäkringarna innehåller en  olycksfallsförsäkring om du skulle bli skadad under själva arrangemanget  eller under resan till/från. Ersättning lämnas för t ex akutersättning,  resekostnader, tandskadekostnader och sjukhusvård.

Orsaken ska kunna styrkas med läkarintyg..

I Startklar Plus, Startklar Classic Plus och Startklar Nordic Plus gäller dessutom olycksfallsförsäkringen under årets alla träningstillfällen.

PERSONNUMMER

Du behöver inte uppge ditt personnummer vid köp av försäkringarna i vår webbutik.

SJÄLVRISK

Försäkringarna har ingen självrisk.

SKADEANMÄLAN

Vid skadeanmälan kontaktar du försäkringsbolaget Svedea på 0771-160 199. Uppge att du har en Startklar fösäkring..

Om arrangemanget sker t ex under en helg så kan du kontakta  Svedea i efterhand. 

Obs! Läkarintyg / motsvarande ska kunna uppvisas för att få ersättning både vid  avbeställning och olycksfall.

UTLÄNDSKA DELTAGARE

Kan  tecknas även av utländska medborgare som anmäler sig till ett lopp eller annat  motions-  eller tävlingsarrangemang i Sverige.


VisaMasterCardSwish