FAQ

A till Ö med svar på några vanliga frågor.

AVBESTÄLLNING

Avbeställning kan göras vid akut sjukdom, skada p g a  olycksfall eller graviditet som medför att du inte kan ställa upp i ett  arrangemang som du anmält dig till.

ERSÄTTNING OCH SJÄLVRISK

Du kan få ersättning för hela anmälningsavgiften vid avbeställning men max 2 500 kr för ett enskilt arrangemang och 5 000 kr sammanlagt under 1 år.

Ersättning lämnas också vid olycksfall, t ex akutersättning, resekostnader, tandskadekostnader och sjukhusvård.

Startklar, Startklar Plus och Startklar Classic, Startklar Classic Plus har ingen självrisk.

FÖRSÄKRINGSBOLAG M M

Försäkringsgivare är Svedea, www.svedea.se, ett svenskt  försäkringsbolag med inriktning på specialförsäkringar. Försäkringen  administreras av Försäkringskompetens i Uppsala AB. 

GILTIGHET 

Startklar, Startklar Plus gäller under 12 månader och Startklar Classic, Startklar Classic Plus under 15 månader fr o m  betaldagen och för alla motions- och tävlingsarrangemang du anmäler dig till. Försäkringarna  gäller även för utländska medborgare som anmäler sig till ett motions-  eller tävlingsarrangemang i Sverige.

Försäkringarna gäller inte utanför Sverige.

INNEHÅLL

Försäkringarna innehåller två delar:

  • Avbeställningsförsäkring som kan ge dig hela anmälningsavgiften  tillbaka om du blir akut sjuk, skadad  p g a olycksfall eller gravid och  inte kan ställa upp i ett arrangemang som du anmält dig till.
  • Olycksfallsförsäkring som gäller under själva arrangemanget samt  under resan till/från arrangemanget. Om arrangemanget sker på annan ort  än hemorten (inom Sverige) gäller olycksfallsförsäkringen också under  vistelse på den orten.

I Startklar Plus och Startklar Classic Plus gäller dessutom olycksfallsförsäkringen under årets alla träningstillfällen.   

KÖP AV FÖRSÄKRING

Du kan köpa försäkringarna direkt i vår  webbutik. Om ni är en grupp kontakta oss så kan vi utfärda försäkringar  för hela gruppen.

Det går bra  att köpa försäkring vid valfri tidpunkt, även om du redan har anmält  dig till ett motions- eller tävlingsarrangemang.

Du kan inte köpa försäkring och utnyttja avbeställningsförsäkringen om du redan är sjuk, skadad eller gravid.

LAGTÄVLING

Startklar och Startklar Plus är individuella försäkringar  och gäller för dig som har köpt försäkring. Om du blir sjuk och inte kan ställa upp får du tillbaka din del av anmälningsavgiften.

OLYCKSFALL

Både Startklar, Startklar Plus och Startklar Classic, Startklar Classic Plus innehåller en  olycksfallsförsäkring om du skulle bli skadad under själva arrangemanget  eller under resan till/från. Ersättning lämnas för t ex akutersättning,  resekostnader, tandskadekostnader och sjukhusvård.

I Startklar Plus och Startklar Classic Plus gäller dessutom olycksfallsförsäkringen under årets alla träningstillfällen.

PERSONNUMMER

Du behöver inte uppge ditt personnummer vid köp av försäkringarna i vår webbutik.

SJÄLVRISK

Försäkringarna har har ingen självrisk.

SKADEANMÄLAN

Vid skadeanmälan kontaktar du försäkringsbolaget Svedea på 0771-160 199.

Om arrangemanget sker t ex under en helg så kan du kontakta  Svedea i efterhand. Läkarintyg krävs för att få ersättning både vid  avbeställning och olycksfall.

UTLÄNDSKA DELTAGARE

Försäkringarna gäller i Sverige och kan  tecknas även av utländska medborgare som anmäler sig till ett motions-  eller tävlingsarrangemang i Sverige.

VILLKOR

Här kan du läsa det fullständiga villkoret.

VisaMasterCardSwish