Om oss


Försäkringen Startklar lanserades år 2000 och Startklar Plus år 2009. Tanken var att fylla en lucka när det gäller försäkringar för motions- och tävlingsarrangemang. Försäkringarna är registrerade varumärken.

I Startklar och Startklar Plus ingår ett avbeställningsskydd som ger pengarna tillbaka vid sjukdom, skada eller graviditet som gör att jag inte kan ställa upp. Och när jag kommer till start ingår ett olycksfallsskydd under arrangemanget och under resan till och från. I Startklar Plus gäller olycksfallsskyddet också varje gång jag tränar året runt. Försäkringsgivare fram till 1 juli 2018 var Folksam då vi flyttade Startklar och Startklar Plus till försäkringsbolaget Svedea. Det gav oss möjlighet att utveckla försäkringarna och vi har nu ett nytt ännu bättre villkor. 

Försäkringsgivare är Svedea som också reglerar alla skador på Startklar och Startklar Plus. Försäkringsbolaget Svedea grundades år 2010 och är ett snabbt växande bolag med specialförsäkringar som inriktning. 

Svedeas fokus på utvalda nischer och en kundorienterad företagskultur har resulterat i en hög andel nöjda kunder och topplaceringar i Svenskt Kvalitetsindex mätningar. Svedeas satsning på specialförsäkringar innebär också goda utvecklingsmöjligheter för Startklar och Startklar Plus.                                                                                                                                                                                                                                                                               

Försäkringskompetens  i Uppsala AB administrerar Startklar och Startklar Plus och svarar för registerhållning av försäkringstagare, revision av villkor,  produktutveckling m.m.

Försäkringskompetens är också en av landets ledande  försäkringsförmedlare med stor erfarenhet inom företagsförsäkring och riskhantering. Om ni anlitar dem som företag, organisation eller fastighetsägare får ni tillgång till deras kompetens för en genomgång  av era försäkringar, en riskanalys och upphandling av bästa försäkringslösning. Det kan gälla försäkring för byggnader, inventarier, lösegendom, maskiner etc. 

VisaMasterCardSwish