Om oss


Försäkringen Startklar lanserades år 2000, Startklar Plus 2009, Startklar Classic/Startklar Classic Plus 2021 och Startklar Nordic/Startklar Nordic Plus 2022. Försäkringsgivare fram till 1 juli 2018 var Folksam då vi bytte försäkringsbolag till Svedea. Det gav oss möjlighet att utveckla försäkringarna och vi har nu nya ännu bättre anpassade villkor för olika slags motions- och tävlingsarrangemang.

I försäkringarna ingår ett avbeställningsskydd som återbetalar anmälningsavgiften vid sjukdom, skada eller graviditet Det ingår också en olycksfallsförsäkring under arrangemanget och under resan till och från. I Startklar Plus, Startklar Classic Plus och Startklar Nordic Plus gäller olycksfallsförsäkringen också vid alla träningstillfällen.

Försäkringsgivare är Svedea som också reglerar alla skador på Startklars försäkringar. Försäkringsbolaget Svedea grundades år 2010 och är ett snabbt växande bolag med specialförsäkringar som inriktning. 

Svedeas fokus på utvalda nischer och en kundorienterad företagskultur har resulterat i en hög andel nöjda kunder och topplaceringar i Svenskt Kvalitetsindex mätningar. Svedeas satsning på specialförsäkringar innebär också goda utvecklingsmöjligheter för Startklar framöver.                                                                                                                                                                                                                                                             

Försäkringskompetens  i Uppsala AB administrerar försäkringarna och svarar för registerhållning av försäkringstagare, revision av villkor, produktutveckling m.m.

Försäkringskompetens är också en av landets ledande  försäkringsförmedlare med stor erfarenhet inom företagsförsäkring och riskhantering. Om ni anlitar dem som företag, organisation eller fastighetsägare får ni tillgång till deras kompetens för en genomgång  av era försäkringar, en riskanalys och upphandling av bästa försäkringslösning. Det kan gälla försäkring för byggnader, inventarier, lösegendom, maskiner etc. 

VisaMasterCardSwish