Köpvillkor / Villkorsinformation försäkring

Villkor för köp 

I webbutiken kan du beställa och betala för försäkringarna Startklar, Startklar Plus, Startklar Classic, Startklar Classic Plus, Startklar Nordic och Startklar Nordic Plus. Försäkringsgivare är HDI Global Specialty SE., Sverige Filial genom Svedea AB. Försäkringen administreras av Försäkringskompetens i Uppsala AB.

Så här handlar du i webbutiken
Vid genomfört köp skickas en beställningsbekräftelse och specifikation på köpet till den e-postadress som du angivit. Vi ber dig kontrollera att samtliga uppgifter stämmer. Kontakta oss omgående om du upptäcker några felaktigheter i din beställning.

Betalning
Du kan betala för försäkringarna med Swish eller kort.

Ångerrätt
När du tecknat försäkring har du möjlighet att ångra försäkringsavtalet inom 14 dagar från det att du fått försäkringsbekräftelsen från oss. För livförsäkringsdelen gäller 30 dagar. Om du ångrar dig måste du meddela oss inom dessa 14 respektive 30 dagar.

Försäkringsvillkor
Försäkringsvillkor finns här.

Din integritet
När du som kund genomför ett köp samtycker du till att dina uppgifter sparas för att kunna behandla din order och genomföra köpet samt för utskick av förnyelseerbjudanden från Startklar försäkring. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke om att få förnyelseerbjudanden. Vi kommer inte att använda personuppgifter för försäljning till tredje part eller något liknande.

Kontakt
Vid frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post till [email protected]

Dessa användarvillkor gäller från den 1 oktober 2021.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Villkorsinformation försäkring

Avbeställning

  • Avbeställning kan göras vid akut sjukdom, skada p g a olycksfall eller graviditet som medför att du inte kan ställa upp i ett arrangemang som du anmält dig till. 
  • Försäkringen gäller även vid nära anhörigs allvarliga sjukdom eller olycksfall och vid skada i bostad t ex brand eller inbrott.

Obs! Orsaken till avbeställning ska kunna styrkas med underlag såsom läkarintyg/motsvarande.

Ersättning och självrisk

Du kan få ersättning för hela anmälningsavgiften vid avbeställning.

Ersättning lämnas också vid olycksfall, t ex akutersättning, resekostnader, tandskadekostnader och sjukhusvård.

Startklars försäkringar har ingen självrisk.

Försäkringsbolag

Försäkringsbolag är Svedea ett svenskt försäkringsbolag med inriktning på specialförsäkringar.

Giltighet

Startklar, Startklar Plus, Startklar Nordic och Startklar Nordic Plus gäller under 1 år och Startklar Classic, Startklar Classic Plus under 15 månader från och med betaldagen. Försäkringarna gäller även för utländska medborgare som anmäler sig till ett motions- eller tävlingsarrangemang i Sverige.

Innehåll

Försäkringarna innehåller två delar:

  • Avbeställningsförsäkring som kan ge dig hela anmälningsavgiften tillbaka om du blir sjuk/skadad/gravid och inte kan ställa upp. Det gäller även vid nära anhörigs allvarliga sjukdom eller olycksfall och vid skada i bostad t ex inbrott
  • Olycksfallsförsäkring som gäller under själva arrangemanget samt under resan till/från arrangemanget. Om arrangemanget sker på annan ort än hemorten gäller olycksfallsförsäkringen också under vistelse på den orten. I Startklar Plus, Startklar Classic Plus och Startklar Nordic Plus gäller dessutom olycksfallsförsäkringen vid alla träningstillfällen.

Köp av försäkring

Du kan köpa Startklars försäkringar direkt i vår webbutik. Det går bra att köpa försäkring vid valfri tidpunkt, även om du redan har anmält dig till ett motions- eller tävlingsarrangemang.

Obs! 

- Du kan inte köpa försäkring och utnyttja avbeställningsförsäkringen om du redan är sjuk, skadad eller gravid när du köpte den.

- Har du anmält dig till ett arrangemang, tecknat försäkring och överlåter eller säljer din plats så följer försäkringen inte med. Den är personlig.

Lagtävling

Försäkringarna är personliga  och gäller för dig som har köpt försäkring. Om du t ex blir akut sjuk och inte kan ställa upp får du tillbaka din del av anmälningsavgiften

Olycksfall

I alla Startklars försäkringar ingår en olycksfallsförsäkring om du skulle bli skadad under själva arrangemanget eller under resan till/från. Ersättning lämnas för t ex akutersättning, resekostnader, tandskadekostnader och sjukhusvård.

I Startklar Plus, Startklar Classic Plus och Startklar Nordic Plus gäller dessutom olycksfallsförsäkringen vid alla träningstillfällen.

Personnummer

Du behöver inte uppge ditt personnummer vid köp av försäkring i vår webbutik.

Sjukdom, skada, graviditet

Försäkringarna innehåller en avbeställningsförsäkring som kan ge dig hela anmälningsavgiften tillbaka om du skulle bli sjuk/skadad/gravid.

Läkarintyg/motsvarande krävs för att få ersättning.

Självrisk

Försäkringarna har ingen självrisk.

Skadeanmälan

Om du blir sjuk/skadad/gravid kontaktar du försäkringsbolaget Svedea på 0771-160 199.

Om arrangemanget sker t ex under en helg så kan du kontakta Svedea i efterhand. Läkarintyg/motsv. krävs för att få ersättning både vid avbeställning och olycksfall.

Utländska deltagare

Försäkringarna kan tecknas även av utländska medborgare för motions- och tävlingsarrangemang i Sverige.

Villkor

Här kan du läsa  Försäkringsvillkoret.

VisaMasterCardSwish