Köpvillkor

VILLKOR FÖR KÖP/VILLKORSINFORMATION FÖRSÄKRING

Villkor för köp i Startklar försäkring webbutik

I webbutiken kan du beställa och betala för försäkringarna Startklar och Startklar Plus med kort eller Swish. Försäkringsgivare är International Insurance Company of Hannover SE (inter Hannover) genom Svedea AB. Försäkringen administreras av Försäkringskompetens i Uppsala AB.

Så här handlar du i webbutiken
Vid genomfört köp skickas en beställningsbekräftelse och specifikation på köpet till den e-postadress som du angivit. Vi ber dig kontrollera att samtliga uppgifter stämmer. Kontakta oss omgående om du upptäcker några felaktigheter i din beställning.

Betalning
Betalning för försäkringarna sker med kort eller Swish.

Ångerrätt
När du tecknat försäkring har du möjlighet att ångra försäkringsavtalet inom 14 dagar från det att du fått försäkringshandlingarna från oss. För livförsäkringsdelen gäller 30 dagar. Om du ångrar dig måste du meddela oss inom dessa 14 respektive 30 dagar.

Försäkringsvillkor
Villkorssammanfattning finns här och fullständigt villkor kan erhållas via e-post till butik@startklar.nu

Din integritet
När du som kund genomför ett köp samtycker du till att dina uppgifter sparas, för att kunna behandla din order och genomföra köpet samt för utskick av förnyelseerbjudanden från Startklar försäkring. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke om att få förnyelseerbjudanden. Vi kommer inte att använda personuppgifter för försäljning till tredje part eller något liknande utan ditt medgivande.

Kontakt
Vid frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post till butik@startklar.nu

Dessa användarvillkor gäller från den 1 september 2019.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Villkorsinformation försäkring

Avbeställning

Avbeställning kan göras vid akut sjukdom, skada p g a olycksfall eller graviditet som medför att du inte kan ställa upp i ett arrangemang som du anmält dig till.

Ersättning och självrisk

Du kan få ersättning för hela anmälningsavgiften vid avbeställning.

Ersättning lämnas också vid olycksfall, t ex akutersättning, resekostnader, tandskadekostnader och sjukhusvård.

Startklar och Startklar Plus har ingen självrisk.

Försäkringsbolag

Försäkringsgivare är Svedea ett svenskt försäkringsbolag med inriktning på specialförsäkringar.

Giltighet

Startklar och Startklar Plus gäller under ett helt år från och med betaldagen och för alla arrangemang du anmäler dig till. Försäkringarna gäller även för utländska medborgare som anmäler sig till ett motions- eller tävlingsarrangemang i Sverige.

Försäkringarna gäller inte utanför Sverige.

Innehåll

Försäkringarna innehåller två delar:

  • Avbeställningsförsäkring som kan ge dig hela anmälningsavgiften tillbaka om du blir sjuk/skadad/gravid och inte kan ställa upp
  • Olycksfallsförsäkring som gäller under själva arrangemanget samt under resan till/från arrangemanget. Om arrangemanget sker på annan ort än hemorten (inom Sverige) gäller olycksfallsförsäkringen också under vistelse på den orten.

I Startklar Plus gäller dessutom olycksfallsförsäkringen under årets alla träningstillfällen.

Köp av försäkring

Du kan köpa Startklar och Startklar Plus direkt i vår webbutik. Försäkringen gäller ett helt år från betaldagen. Det går bra att köpa försäkring vid valfri tidpunkt, även om du redan har anmält dig till ett motions- eller tävlingsarrangemang.

Du kan inte köpa försäkring och utnyttja avbeställningsförsäkringen om du redan är sjuk, skadad eller gravid.

Lagtävling

Startklar och Startklar Plus är individuella försäkringar och gäller för dig som har köpt försäkring. Om du t ex blir akut sjuk och inte kan ställa upp får du tillbaka din del av anmälningsavgiften

Olycksfall

Både Startklar och Startklar Plus innehåller en olycksfallsförsäkring om du skulle bli skadad under själva arrangemanget eller under resan till/från. Ersättning lämnas för t ex akutersättning, resekostnader, tandskadekostnader och sjukhusvård.

I Startklar Plus gäller dessutom olycksfallsförsäkringen under årets alla träningstillfällen.

Personnummer

Du behöver inte uppge ditt personnummer vid köp av Startklar eller Startklar Plus i vår webbutik.

Sjukdom, skada, graviditet

Både Startklar och Startklar Plus innehåller en avbeställningsförsäkring som kan ge dig hela anmälningsavgiften tillbaka om du skulle bli sjuk/skadad/gravid.

Läkarintyg krävs för att få ersättning.

Självrisk

Startklar och Startklar Plus har ingen självrisk.

Skadeanmälan

Om du blir sjuk/skadad/gravid kontaktar du försäkringsbolaget Svedea på 0771-160 199.

Om arrangemanget sker t ex under en helg så kan du kontakta Svedea i efterhand. Läkarintyg krävs för att få ersättning både vid avbeställning och olycksfall.

Utländska deltagare

Startklar och Startklar Plus gäller i Sverige, och kan tecknas även av utländska medborgare som anmäler sig till ett motions- eller tävlingsarrangemang i Sverige.

Villkor

Här kan du läsa en villkorssammanfattning.

VisaMasterCardSwish