Startklar Nordic

För motions- och tävlingsarrangemang i Norden. Gäller i 1 år för alla lopp du anmäler dig till i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

  • Du kan få hela anmälningsavgiften tillbaka utan självrisk om du blir akut sjuk eller gravid och inte kan delta.*
  • Det gäller också om du blir skadad p g a olycksfall, (förslitning, överbelastning eller överansträngning räknas inte som olycksfallsskada.)*
  • Försäkringen gäller även vid nära anhörigs allvarliga sjukdom eller olycksfall* och vid skada i bostad t ex brand eller inbrott.
  • Olycksfallsförsäkring ingår när du deltar och under resan till och från arrangemanget.

*Orsaken ska kunna styrkas med läkarintyg/motsvarande.

Mer information finns i Produktfaktablad och i FAQ.

Pris 175 kr. Köp här! 

Vill du läsa om Startklar Nordic Plus, klicka här. I Startklar Nordic Plus gäller Olycksfallsförsäkringen också varje gång du tränar.

Försäkringsgivare är Svedea AB, svenskt försäkringsbolag med specialförsäkringar som inriktning. Försäkringen administreras av Försäkringskompetens i Uppsala AB.

VisaMasterCardSwish