Startklar Nordic Plus

För motions- och tävlingsarrangemang. Gäller i  1 år för alla lopp du anmäler dig till i Norden.

  • Du kan få hela anmälningsavgiften tillbaka utan självrisk om du blir akut sjuk eller gravid och inte kan delta.*
  • Det gäller också om du blir skadad p g a olycksfall, (förslitning, överbelastning eller överansträngning räknas inte som olycksfallsskada.)*
  • Försäkringen gäller även vid nära anhörigs allvarliga sjukdom eller olycksfall* och vid skada i bostad t ex brand eller inbrott.
  • Olycksfallsförsäkring ingår när du deltar och under resan till och från arrangemanget.
  • Plus att olycksfallsförsäkringen gäller också varje gång du tränar.

*Orsaken ska kunna styrkas med läkarintyg/motsvarande.

Mer information finns i Produktfaktablad och i  FAQ.

Pris 295 kr. Köp här! 

Försäkringsgivare är Svedea AB, svenskt försäkringsbolag med specialförsäkringar som inriktning. Försäkringen administreras av Försäkringskompetens i Uppsala AB.

VisaMasterCardSwish