Skadeanmälan

INFORMATION OM SKADEANMÄLAN

Försäkringarna Startklar och Startklar Plus har bytt försäkringsgivare från Folksam till Svedea.

Vid skadeanmälan kontaktar du Svedea som sköter all skadereglering.

Telefon 0771-160 199.

Försäkringar som gör skillnad

VisaMasterCardSwish