Skadeanmälan

    - Via e-post till Startklar som sammanställer underlag till försäkringsbolaget Svedea för handläggning.

Bifoga kvitto på betald anmälningsavgift och läkarintyg/motsvarande. 

E-post: [email protected]


- Via telefon direkt till Svedea på 0771-160 199. Uppge att du har en Startklar försäkring.


Försäkringar som gör skillnad

VisaMasterCardSwish