Om Startklar

STARTKLAR ÄR FÖR DIG SOM DELTAR I MOTIONS- OCH TÄVLINGSARRANGEMANG I SVERIGE

  • Du kan få hela anmälningsavgiften tillbaka utan självrisk om du blir akut sjuk eller gravid och inte kan delta.*
  • Det gäller också om du blir skadad p g a olycksfall, (förslitning, överbelastning eller överansträngning räknas inte som olycksfallsskada.)*
  • Du får även ersättning för anmälningsavgiften vid skada i din bostad, t ex vid brand eller inbrott.

*Orsaken ska kunna styrkas med läkarintyg.

Du kan inte köpa försäkring och utnyttja avbeställningsförsäkringen om du redan är sjuk, skadad eller gravid.

  • Olycksfallsförsäkring ingår när du deltar och under resan till och från arrangemanget.

Startklar kostar 155 kr och gäller ett helt år för alla arrangemang i Sverige som du anmäler dig till.

Här kan du läsa en villkorssammanfattning.

Försäkringsgivare är  Svedea AB, ett svenskt  försäkringsbolag med specialförsäkringar som  inriktning. Försäkringen administreras av Försäkringskompetens i Uppsala  AB.

VisaMasterCardSwish