Startklar

För motions- och tävlingsarrangemang i Sverige. Gäller i 1 år för alla lopp du anmäler dig till.

  • Du kan få hela anmälningsavgiften tillbaka utan självrisk om du blir akut sjuk eller gravid och inte kan delta.*
  • Det gäller också om du blir skadad p g a olycksfall, (förslitning, överbelastning eller överansträngning räknas inte som olycksfallsskada.)*
  • Försäkringen gäller även vid nära anhörigs allvarliga sjukdom eller olycksfall och vid skada i bostad t ex brand eller inbrott.
  • Olycksfallsförsäkring ingår när du deltar och under resan till och från arrangemanget.

*Orsaken ska kunna styrkas med läkarintyg.

Pris 155 kr. Köp här! 

Mer information finns i Produktfaktabladet och Villkorssammanfattningen.

Försäkringsgivare är  Svedea AB, svenskt försäkringsbolag med specialförsäkringar som  inriktning. Försäkringen administreras av Försäkringskompetens i Uppsala  AB.

VisaMasterCardSwish