Startklar försäkring


Försäkringen Startklar som går att teckna för Fjällmaraton Sälen innehåller både en avbeställnings- och olycksfallsförsäkring. Giltighetstiden är 1 år för alla motions- och tävlingslopp du anmäler dig till i Sverige.

Startklar kostar 155 kr/år och Startklar Plus 275 kr/år. Du kan teckna försäkring HÄR.  

Obs! Försäkringen är personlig och följer inte med om du säljer eller överlåter din startplats.

Innehåll i korthet:

Avbeställningsförsäkring

 • du får anmälningsavgiften tillbaka vid akut sjukdom, skada p g a olycksfall eller vid graviditet* 
 • försäkringen gäller även vid nära anhörigs allvarliga sjukdom eller olycksfall*
 • du får också ersättning för anmälningsavgiften vid skada i din bostad, t ex brand eller inbrott
 • max 2 500 kr för ett enskilt arrangemang och sammanlagt 5 000 kr per år
 • ingen självrisk
 • försäkringen gäller fram till dess att aktuellt arrangemang startat

*Orsaken ska kunna styrkas med läkarintyg eller motsvarande intyg.

Olycksfallsförsäkring

I Startklar gäller försäkringen vid resa till/från och under arrangemanget. I Startklar Plus gäller försäkringen på samma sätt och dessutom varje gång du tränar under 1 år.. 

 • akutersättning, t ex kostnader för läkarvård, läkemedel, resor till/från vård och behandling
 • övriga resor under akut sjuktid, t ex för resor mellan bostad och fast arbetsplats om läkare föreskriver detta
 • sjukhusvård för den del som överstiger inbesparade levnadskostnader
 • tandskador, nödvändiga kostnader inom 5 år (max 1 prisbasbelopp)
 • medicinsk invaliditet - upp till 15 prisbasbelopp (när försäkrad fyllt 65 år minskas försäkringsbeloppet med 50%)
 • dödsfall - 1 prisbasbelopp

Prisbasbeloppet är 52 500 kr år 2023.

Mer information finns i Produktfaktablad och i Förköpsinformation. Du kan läsa det fullständiga försäkringsvillkoret här.

Skadeanmälan

 Du gör skadeanmälan till försäkringsbolaget Svedea på 0771-160 199 eller [email protected]  Uppge att du har Startklar eller Startklar Plus.


Försäkringsgivare är International Insurance Company of Hannover SE, Sverige filial, med säte i Tyskland, org.nr HRB 211924 genom Svedea AB. Försäkringen administreras av Försäkringskompetens i Uppsala AB, org.nr 556584-5624.


VisaMasterCardSwish