Köp av motionsloppsförsäkring

Vanliga frågor vid köp av motionsloppsförsäkring.

1. Kan jag få tillbaka anmälningsavgiften om jag blir sjuk eller skadad och inte kan komma till start? 

2. Har jag en olycksfallsförsäkring om jag skulle råka ut för en skada?

************************

Här är det som brukar anges i arrangörens villkor, regler, under anmälan, i frågor & svar etc. :

1. Anmälan är bindande och anmälningsavgiften betalas inte tillbaka.

Kommentar: De flesta arrangörer skriver att anmälan är bindande och att anmälningsavgiften inte betalas tillbaka. Det är bra att känna till att den som anmäler sig har ingen ångerrätt vid köp av startplats i idrottsevenemang på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Beroende på arrangemang varierar anmälningsavgiften men kan i många fall vara ganska betydande och en onödig kostnad om man inte kan delta. 

2. Deltagande sker på egen risk.

Kommentar: Det är en skrivning som i princip alla arrangörer har i sina villkor. Även om risken att råka ut för en skada är olika stor beroende på typ av arrangemang så finns den alltid där. En del arrangörer har tecknat olycksfallsförsäkring för sina deltagare och tävlar du aktivt kan du ha en licensförsäkring, men det är ingen nackdel att ha fler försäkringar om olyckan skulle vara framme. 

************************

Ett gott råd. Chansa inte, se till att vara bra försäkrad om något oförutsett händer!

Förlita dig inte på att du redan har ett tillräckligt försäkringsskydd. Generellt är vi bra försäkrade i Sverige. En vanlig missuppfattning är dock att det ingår en olycksfallsförsäkring i hemförsäkringen, vilket  inte stämmer. Däremot ingår vissa skadehändelser som kan inträffa på en resa i reseskyddet i hemförsäkringen. Du kan också vara försäkrad på ställen som du först inte tänker på t ex genom din arbetsgivare, genom facket om du är med där etc. Om du har fler försäkringar så kan du ha rätt till ersättning från alla vid ett olycksfall.

När det gäller att få tillbaka anmälningsavgiften krävs nästan alltid ett eget avbeställningsskydd för att få tillbaka pengarna. 

Chansa inte utan teckna en specialförsäkring som gäller för alla dina motions- och tävlingsarrangemang.

Teckna en Startklar försäkring!

En försäkring från Startklar innehåller alltid både avbeställningsskydd och olycksfallsskydd:

  • Du får anmälningsavgiften tillbaka utan självrisk vid sjukdom eller skada som gör att du inte kan komma till start. Det gäller även vid graviditet. 
  • Nyhet! Försäkringen gäller också vid nära anhörigs allvarliga sjukdom eller olycksfall och vid skada i egen bostad t.ex. brand eller inbrott.
  • Det ingår alltid en olycksfallsförsäkring som gäller under arrangemanget och vid resan till och från. I våra Plus försäkringar gäller olycksfallsförsäkringen dessutom varje gång du tränar året runt.  

Läs mer och teckna här!

************************VisaMasterCardSwish